Pani Gabriela Lisius, Starosta Wejherowski, zaprasza do udziału w II edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa w załącznikach poniżej.

Regulamin II Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej

Formularz Zgłoszeniowy