W budynku komunalnym w Kamieniu, zajmowanym przez Stowarzyszenie „Wspólna Ścieżka”, przeprowadzono prace remontowe w zakresie zmiany systemu grzewczego. Było to pokłosie spotkania świątecznego, zorganizowanego przez to Stowarzyszenie w restauracji „Gosia” w Kielnie, podczas którego Wójt obiecał, że mając na względzie podopiecznych Stowarzyszenia – niepełnosprawne dzieci, przeprowadzony zostanie remont ogrzewania oraz uszczelnienie drzwi wejściowych w lokalu w Kamieniu. Taki kominek ogrzewający został już zainstalowany, drzwi również zostały uszczelnione. Obecnie podopieczni Stowarzyszenia – dzieci niepełnosprawne mogą w przyjaznych warunkach prowadzić między innymi zajęcia rehabilitacyjne. Oczywiście obiecane od Wójta i Z-cy kubiki drewna będą również dostarczone.

Galeria