Zakończone zostały roboty budowlane związane z ułożeniem pierwszych nawierzchni asfaltowych w br obejmujące przebudowę 120 mb ul. Szwajcarskiej w Zęblewie oraz 500 mb ul. Otalżyńskiej w Donimierzu. Ponadto przypominamy, iż Gmina Szemud w 2014 roku podpisała już aż 9 umów z Wykonawcami na przebudowę dróg o łącznej długości 3431 mb.

Galeria