Komisarz Wyborczy w Słupsku wydał Postanowienie w sprawie I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Szemud.

Pierwsze posiedzenie OKW w gm. Szemud