Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic z dnia 06.08.2009r. do Dyrektora GDDKiA w Warszawie z prośbą o interwencję w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud

Galeria

Załączniki