Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic z dnia 17 sierpnia 2009r. do GDDKiA do wiadomości Wójta Gminy oraz odpowiedź GDDKiA Oddział w Gdańsku do wiadomości Wójta Gminy w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud

Galeria

Załączniki