Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie

Pismo PLW

Nikola Broszczak
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wejherowie