Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przesłał pismo w sprawie toksyczności lipy węgierskiej.

Pismo RDOŚ