Pismo z GDDKiA w sprawie STEŚ dla przebiegu trasy S-6 wraz z protokołem z posiedzenia KOPI w dniu 14 lipca 2009r.

Galeria