PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY SZEMUD

Uchwała PGN Szemud
Uchwała zmieniająca
PGN_GMINA_SZEMUD – zmianyCelem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w Metropolii.

Link do filmu na Facebooku:
https://www.facebook.com/MetropoliaGGS/videos/vb.150167458455389/578664218939042/?
type=2&theater