Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w naszych Wiejskich
Ośrodkach Kultury w nowym roku szkolnym.

Załączniki