W przyszłorocznym budżecie uwzględnione zostało nowe rozwiązanie dotyczace modernizacji dróg z zastosowaniem płyt YOMB przy współudziale mieszkańców (oprócz zaplanowanych dróg asfaltowych).

Na ten cel planuje się przeznaczyć w budżecie na rok 2014 kwotę 500.000 zł.
Taki sposób realizacji zadań gminnych spotkał się z zainteresowaniem mieszkanców w roku bieżącym, co zaowocowało realizacją kilku odcinków dróg w tym systemie. Aktualnie w Urzędzie opracowywane są bliższe szczegóły tego przedsięwzięcia.


W najbliższym czasie będziemy Państwa o tej sprawie informowali.