W dniu 11.10.2011r. Gmina Szemud podpisała umowę o dofinansowanie w Ramach Programu Operacyjnego Kapitan Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Załączniki