W dniu 18 grudnia 2009 roku w Hali widowiskowo – Sportowej w Szemudzie odbyła się, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku (Departament PROW), konferencja zorganizowana przez LGD „Kaszubska Droga”, poświęcona promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Osi IV Leader.

W wystąpieniach konferencyjnych poruszano istotne kwestie, dotyczące funkcjonowania LGD i realizowanej przez nią strategii, nawiązując m.in. do ogłoszonego aktualnie naboru wniosków na wdrażanie LSR – z informacji przekazanych przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego wynika, że nasza LGD jest jedną z trzech spośród grona 16 grup, które ogłosiły już całość pierwszego naboru.

W toku dyskusji przedstawiciel LGD „Małe Morze” podzielił się swymi spostrzeżeniami, dotyczącymi funkcjonowania i realizacji swych zadań przez tą grupę oraz zaprezentował jeden z zrealizowanych projektów, mogących posłużyć jako wzorcowy w ramach tzw. dobrych praktyk.

Podczas konferencji dokonano również podsumowania dotychczasowych działań LGD i wskazano na najbliższe zamierzenia w zakresie promocji naszego obszaru wraz ze wskazaniem kilku konkretnych projektów, przygotowywanych do realizacji.

Poszczególne wystąpienia były poprzedzane występami artystycznymi amatorskich zespołów z naszego obszaru: Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszëbskô Rodzëzna” z Lini, Zespołu „Krosniâta” działającego przy Szkole Podstawowej w Szemudzie i Chóru „Batuta” z Gimnazjum w Szemudzie, wyśmienicie umilającymi przebieg tej konferencji.

Konferencja połączona była również z wystawą i konsumpcją przysmaków kuchni regionalnej, którą przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich. A, że było w czym wybierać, niech żałują ci, których nie było.