Zakończyła się kampania walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szemud.
Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szemudzie w dniu 11 kwietnia br. dokonano oceny przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w OSP oraz zatwierdzono materiały na Zjazd Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Szemudzie w dniu 22.04.2016r.
W gminie Szemud zebrania odbyły się we wszystkich sześciu jednostkach OSP.
W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Ryszard Kalkowski oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP będący jednocześnie członkami Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie w osobach dh Grzegorza Lasowskiego oraz dh Pawła Milewczyka. Gośćmi zebrań byli miejscowi sołtysi, radni oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
Jednostki przedstawiły sprawozdania z działalności statutowej, podsumowały swoje osiągnięcia oraz wykonanie budżetu za 2015 rok. Omówiono również plany i potrzeby jednostek na obecny rok. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze były również okazją do podsumowania działalności kończącej się kadencji władz OSP 2011 – 2015. Po wszelkich podsumowaniach nastąpił wybór nowych zarządów i komisji rewizyjnych na kolejnych 5 lat.

Mirosława Sikora

Składy Zarządów OSP