Szanowni Mieszkańcy!


W miesiącu grudniu 2013 r. zakończył się ogłoszony przez Wójta konkurs meldunkowy. Z zadowoleniem odnotowaliśmy duże zainteresowanie pośród naszych mieszkańców, co oznacza, że świadomość społeczna jest coraz większa. Ilości osób, które dokonały meldunku w 2013 w porównaniu do lat 2012 i 2011 to odpowiednio wzrost o 142%, a w porównaniu z rokiem 2011 aż o 185%. Należy sądzić, ze nasz konkurs zadziałał prawidłowo.


Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagród spośród osób, które spełniły kryteria uczestnictwa w konkursie.

Dla przypomnienia, osoby, które dokonały czynności meldunkowych na terenie Gminy Szemud lub wypełniły druk ZAP-3 „Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem” /miejsce zgłoszenia zeznań podatkowych w Gminie Szemud/ w miesiącu grudniu 2013 roku, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.Losowanie przewidziano na dzień 3 lutego 2014 roku o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud (budynek B).
Wszystkich chętnych, a szczególnie tych, którzy spełnili opisane warunki udziału w konkursie zapraszamy do uczestnictwa w losowaniu.


Przewidziano nagrodę I i II stopnia /tablet oraz telefon komórkowy/.


Biorąc po uwagę zainteresowanie mieszkańców, organizator zapowiada następny konkurs meldunkowy w 2014 roku pod hasłem: „Dokonując meldunku pomagasz sobie”. O terminie kolejnego konkursu będziemy mieszkańców informowali z odpowiednim wyprzedzeniem.