Dnia 18 czerwca 2015r. odbyło się uroczyste podsumowanie pracy „Koła Plastycznego” i „Koła
Gitarowego” za rok kulturalny 2014/2015. Po przywitaniu Gości i krótkim wstępie rozdano dyplomy i nagrody
laureatom i uczestnikom konkursu „Muzykowanie z gitarą” , który odbył się w kwietniu. Kolejnym punktem
uroczystości był godzinny koncert „Koła Gitarowego” – młodzież zagrała wiele ciekawych piosenek i utworów
solowych oraz w grupie. Rodzice z przejęciem i uwagą wysłuchali swoje pociechy.
Przygotowana została także duża wystawa prac dzieci i młodzieży z „Koła Plastycznego” o różnej
tematyce i różnych technikach. Było m.in. malarstwo olejne, wodne, rysunek i rzeźba w wielu materiałach,
techniki papierowe, kolaże. Podziwiać można było kukiełki i tło do teatrzyku „Legenda o powstaniu Kaszub”,
lampiony i anioły z papieru, naczynia ceramiczne itp. Można też było obejrzeć obrazy olejne uczestników
warsztatów malarskich, prowadzonych w ramach działalności „Koła Plastycznego”.
Ważnym elementem wystawy była prezentacja przepięknych prac dziecięcych wykonanych w ramach
„Gminnego Konkursu Plastycznego Święta Rodzina”, który odbył się w grudniu i napłynęło wtedy 115 kolaży,
rysunków w różnych technikach, malarstwo.
Na zakończenie uroczystości wszystkim uczestnikom zajęć „Koła Plastycznego” i „Koła Gitarowego”
wręczono dyplomy i upominki.
Karina Treder

Galeria

Załączniki