Informujemy, że zgodnie z podanym terminem 14.02.2014 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na płyty Yomb na utwardzenie dróg zakupionych przez gminę, które będą układane przy udziale mieszkańców deklarujących swój wkład finansowy w robociznę wraz z potrzebnymi materiałami.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem sądząc po ilości złożonych wniosków , których ilość znacznie przekracza możliwości biorąc pod uwagę ilość zakupionych płyt w ilości 13 000 szt.

W związku z tym Wójt, Zarządzeniem nr 633/III/2014 r powołał Komisję do opracowania Regulaminu podziału płyt yomb zakupionych na potrzeby utwardzania dróg oraz do oceny wniosków złożonych o przydział ww. płyt.

Komisja podjęła prace i opracowuje propozycję regulaminu, a po jego zatwierdzeniu przystąpi do oceny złożonych wniosków. Wstępnie wiadomo, że regulamin będzie musiał uwzględniać wiele różnych kryteriów, aby sprawiedliwie ocenić złożone wnioski.


Już teraz wiadomo, że te wnioski, które nie będą zakwalifikowane, będą oczekiwały na kolejne tego typu akcje, która być może będzie powtórzona jeszcze w tym roku.


O postępach pracy Komisji będziemy Państwa informowali.