Podziękowanie

Pragnę wyrazić gorące podziękowania WSZYSTKIM, którzy wsparli finansowo i rzeczowo organizację Gminnych Dożynek Szemud 2017 r.
Szczególne podziękowania kieruję do głównego darczyńcy – Pomorskiej Komunikacji Samochodowej Gdynia, która zorganizowała wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, konkursy oraz darmowe poczęstunki.

 

Specjalne podziękowania należą się również sołectwom na czele ze swoimi sołtysami za ich pracę społeczną, poświęcanie swojego czasu, zaangażowanie na rzecz organizacji dożynek, między innymi za zorganizowanie kolejnego pięknego korowodu dożynkowego, wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej, szczególnie z Szemuda, Łebna – za pomoc przy organizacji turnieju piłkarskiego, za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu, Kołom Gospodyń Wiejskich, jednostkom organizacyjnym Gminy Szemud: Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Bibliotece Publicznej, oraz pracownikom Urzędu Gminy, szczególnie Komitetowi Organizacyjnemu powołanemu w celu organizacji dożynek z Przewodniczącym Tomaszem Stein.

 

Dziękuję klubowi Eko-Prod za przygotowanie i udostępnienie boiska w Szemudzie.
Szczególne podziękowania kieruję do Starostów Dożynek Państwa Zofii i Zdzisławowi Polaszek z Donimierza oraz całemu sołectwu Donimierz.

 

Imprezą towarzyszącą po raz kolejny jak zwykle był Międzyregionalny Turniej Piłkarski w Łebnie, który wpisany już jest do stałych imprez w naszej Gminie. W tym roku udział w Turnieju wzięła rekordowa liczba drużyn /14/ z kraju a także drużyna z Węgier. Organizacja tego turnieju to duży wkład pracy i poświęcenia za co szczególnie dziękuję klubowi Dragon Bojano kierowanemu przez Państwa Mierzejewskich, Dyrektorowi i pracownikom Szkoły w Łebnie, jednostce OSP Łebno oraz Barbarze Rzeszewicz z Urzędu Gminy.

 

Dzięki Wam WSZYSTKIM sprostaliśmy kosztom organizacyjnym tak znaczącego dla naszej Gminy Święta Plonów. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej Gminie. Cieszymy się, że wśród nas są ludzie, którzy pomagają nam kultywować piękną lokalną tradycję.

Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami w kolejnych latach.

 

Jeszcze raz chylę czoła wszystkim zaangażowanym ludziom dobrej woli, jestem szczerze wdzięczny za Wasz trud i wysiłek.

Z poważaniem
Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud

LISTA DARCZYŃCÓW I OFIARODAWCÓW