Podziękowanie

Minął kolejny rok i kolejne dożynki, tym razem Powiatowo-Gminne Szemud 2016.

Tradycyjnie pragnę wyrazić gorące podziękowania WSZYSTKIM, którzy wsparli finansowo i rzeczowo organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek Szemud 2016 r.

Dziękuję władzom powiatowym, Pani Staroście Gabrieli Lisius za wsparcie i pomoc przy organizacji tego wspólnego przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania kieruję do głównego ofiarodawcy – Pomorskiej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Gdyni, która zorganizowała wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, konkursy oraz darmowe poczęstunki.

Dzięki Wam WSZYSTKIM sprostaliśmy kosztom organizacyjnym tak znaczącego dla nas Święta Plonów. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej Gminie. Cieszymy się, że wśród nas są ludzie, którzy kolejny już raz pomagają nam kultywować piękną lokalną tradycję. Na liście darczyńców i wspierających pojawiły się nowe osoby i firmy, które dołączyły do tych, którzy tradycyjnie co roku nas wspierają, cieszymy się z tego powodu i dziękujemy.

Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami w kolejnych latach.

Specjalne podziękowania należą się również sołectwom na czele ze swoimi sołtysami za ich pracę społeczną, poświęcanie swojego czasu, zaangażowanie na rzecz organizacji dożynek, między innymi za zorganizowanie kolejnego pięknego korowodu dożynkowego, sołectwom z parafii Szemud oraz szczególnie sołectwu Karczemki za dożynkowe udekorowanie Gminy,

Sołectwom Donimierz, Jeleńska Huta i Karczemki za przygotowanie i ustawienie dużych dekoracji z namalowanym logiem w Szemudzie i w Chwaszczynie, wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym z naszej Gminy szczególnie Komendantowi Gminnemu OSP Panu Pawłowi Milewczykowi za koordynowanie całości spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w czasie trwania imprez oraz po ich zakończeniu , Kołom Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy, Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Panu Tomaszowi Stein, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Aleksandrze Perz, Arkadiuszowi Bach, jednostkom organizacyjnym Gminy Szemud oraz pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję klubowi Eko-Prod za przygotowanie boiska w Szemudzie. Nie sposób tu wszystkich wymienić ponieważ lista jest bardzo bardzo długa.

Wyrazy uznania i specjalne podziękowania dla Starostów Dożynek Państwu Bogumile i Mirosławowi Miotk z Szemudzkiej Huty.

Trudno nie wspomnieć również o tych którzy musieli w czasie dożynek zostać na polach, aby wykorzystać pogodę i dokończyć prace polowe. Myślami byliśmy z nimi.

Imprezą towarzyszącą jak zwykle był Międzyregionalny Turniej Piłkarski w Łebnie, który wpisany już jest do stałych imprez w naszej Gminie. Organizacja tego turnieju to duży wkład pracy i poświecenia za co szczególnie dziękuję klubowi Dragon Bojano kierowanego przez Państwa Mierzejewskich, Dyrektorowi i pracownikom Szkoły w Łebnie, jednostce OSP Łebno oraz Barbarze Rzeszewicz z Urzędu Gminy.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym ludziom dobrej woli, jestem szczerze wdzięczny za Wasz trud i wysiłek.

Dziękuję również wszystkim mieszkańcom Gminy Szemud i gościom, którzy tak licznie przybyli na to Święto Plonów. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych mieszkańców oraz do radosnego świętowania.

W załączeniu lista firm i osób które wsparły rzeczowo i finansowo nasze dożynki.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski

LISTA DARCZYŃCÓW – DOŻYNKI SZEMUD 2016 R