PODZIĘKOWANIE
Dla wszystkich członków Społecznych Komitetów utwardzania dróg w Gminie Szemud

Początek roku to zawsze okres analiz i podsumowań działań podjętych w minionym roku. Jednym z takich działań było utwardzanie gminnych dróg płytami yomb, realizowane przy Państwa współudziale finansowym, w ramach Programu Utwardzania Dróg Gminnych. Przeprowadzenie takiej inwestycji nie byłoby możliwe bez Państwa zaangażowania i współudziału finansowego, za co chciałbym serdecznie Państwu podziękować.

Program Utwardzania Dróg Gminnych Płytami Yomb został zainicjowany już w 2013 roku i pozwolił on na dynamiczny rozwój naszej Gminy w zakresie poprawy stanu technicznego dróg. Niezwykle cieszy fakt, iż nasz program spotkał się z tak wielkim zainteresowaniem mieszkańców, co pozwoliło na utwardzenie ponad 13 km dróg o znaczeniu lokalnym, służącym głównie mieszkańcom naszej Gminy. Podjęty program okazał się skutecznym uzupełnieniem głównych inwestycji drogowych realizowanych bezpośrednio z budżetu Gminy Szemud, co w całokształcie doprowadziło do znacznej poprawy stanu dróg gminnych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Potwierdza to, że działając razem dla Gminy jesteśmy w stanie znacząco podnieść standard życia wszystkich mieszkańców Gminy, a także podnieść atrakcyjność jej terenów. Jestem pewien, że odczuli już Państwo efekt naszych wspólnych działań i obecnie jazda naszymi drogami jest o wiele bardziej bezpieczna i wygodniejsza .

W tym miejscu chciałbym złożyć wszystkim członkom Państwa Komitetów serdeczne podziękowania za niezwykłą postawę obywatelską, wysokie zaangażowanie w życie społeczne naszej Gminy jak i wkład finansowy przy zrealizowanych inwestycjach drogowych.
Pisemne podziękowania dla wszystkich, niezależnie wysłałem na ręce Pełnomocników Państwa Komitetów.

Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud