W związku z Dniem Seniora, który odbył się 18 października 2015 r chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego Święta, za ogromny wkład pracy i poświecony prywatny czas.


Szczególnie chciałbym podziękować wszystkim sołtysom na czele z gospodarzem sołectwa Bojano Panem Kazimierzem Mach, którzy musieli dotrzeć do wszystkich seniorów z zaproszeniami, których było prawie 1400 osób.

Dziękuję Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Bojanie Danucie Hefcie, gospodarzowi hali sportowej Panu Adamowi Prabuckiemu oraz ich pracownikom za użyczenie i przygotowanie obiektu.

Dziękuję niezawodnemu Kołu Gospodyń Wiejskich z Szemuda za przygotowanie i obsługę poczęstunku dla tak wielkiej liczby gości.

Dziękuję sponsorom za ich wsparcie, Panu Zdzisławowi Pietkunowi za piękne zdjęcia seniorów, które były im wręczone jeszcze w trakcie trwania imprezy, Radnym, szczególnie Pani Przewodniczącej Rady Gminy Aleksandrze Perz i Radnym z Bojana Panom Kazimierzowi Mach i Jackowi Nawrockiemu, strażakom z Bojana i Kielna, wolontariuszom i uczniom pomagającym w przygotowaniach oraz podczas trwania imprezy.


Podziękowania kieruję również do wszystkich księży ze wszystkich parafii naszej Gminy oraz z Chwaszczyna i Smażyna, szczególnie dziękuję księdzu Prałatowi Franciszkowi Rompie Dziekanowi Dekanatu Kielno za wspólną modlitwę.


W końcu dziękuje również swoim współpracownikom, pracownikom Urzędu, którzy przyczynili się do zorganizowania tego dużego przedsięwzięcia, nigdy o nich nie zapominam, ale tylko z grzeczności wymieniam ich na końcu. Pani Barbarze Kowalewskiej i wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zorganizowanie tak dużej imprezy jest zadaniem wieloosobowym, które wymaga współpracy wielu ludzi, ale jak często powtarzam razem można dużo zrobić i osiągnąć. To był kolejny przykład.

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.


Ryszard Kalkowski

Wójt Gminy Szemud