17 lutego 2016 r w naszej Gminie zakończyły się zebrania wiejskie. Celem tych zebrań było miedzy innymi przedstawienie mieszkańcom sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły i zaprezentowanie budżetu i planów na rok bieżący.

Składam serdeczne podziękowania sołtysom za przygotowanie tych zebrań oraz mieszkańcom za udział w zebraniach i konstruktywną dyskusję w sprawach dotyczących naszych lokalnych społeczności.

Wójt Gminy Szemud

Ryszard Kalkowski