Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 102,8 m oraz ułożenie betonowego ścieku korytowego.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 03.07.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 31.07.2012 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria