DZIEŃ DAWCY SZPIKU W KIELNIE

Data:
Godzina:
Miejsce:
Adres:
11 maja 2014
10:00 – 16:00
Zespół Szkół
ul. Szkolna 4, Kielno

Zabierz ze sobą dokument z numerem PESEL!

Załączniki