Poniżej zamieszczamy pismo zawierające „Apel do samorządu pomorskiego oraz instytucji kultury województwa pomorskiego” i „Prośbę do samorządu pomorskiego oraz instytucji kultury województwa pomorskiego”

Apel i zaproszenie PdKPW