Niewykluczone, że w przyszłej perspektywie finansowej UE 2020-2027 uda się wreszcie zrealizować plany budowy portu
jachtowego na Jeziorze Kamień.

Na stronie internetowej Państwowego Instytutu Żeglugi Morskiej i Śródlądowej pojawiła się informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską wstępnej koncepcji dot. gospodarki wodnej w Polsce. Nowo powstała instytucja rządowa „Wody WszechPolskie” za jeden z celów swych działań postawiła sobie skomunikowanie obszarów pojeziernych (Warmia, Mazury, Pojezierze Sczecińskie, Pojezierze Drawieńskie oraz Pojezierze Kaszubskie) z dorzeczami głównych rzek: Wisły i Odry, co pozwoli na wszechstronny rozwój turystyki wodnej na tych obszarach. Plany dotyczące tych zamierzeń znalazły się w obszernym opracowaniu „Koncepcja rozwoju turystyki wodnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem akwenów śródlądowych”, które przekazano do konsultacji do Komisji Finansów i Budżetu przy Komisji Europejskiej. Informacja o przyjęciu wstepnej koncepcji może zatem otworzyć na rozwój gospodarczy obszary, które dotąd omijane były w agendach rozwojowych Ministerstwa Gospodarki.

Jednym z rozważanych obszarów jest akwen Zatoki Gdańskiej, gdzie jednym z rozwiązań ma być wykonanie kanału łączącego Zatokę z obszarem Doliny Logistycznej, realizowanym wspólnie przez samorządy Gdyni, Rumi i Kosakowa, a stamtąd poprowadzenie kanału w kierunku jezior Marchowskich, kończąc na Jeziorze Kamień. O szlak ten już od lat zabiegają samorządy skupione wokół Doliny i lotniska w Kosakowie. Gdyby udało się przeforsować to rozwiązanie na szczeblu krajowym, byłaby to ogromna szansa dla naszej gminy. Umożliwiłoby to na uruchomienie komunikacji pasażerskiej z obszarem Gdyni (co szczególnie ważne jest dla mieszkańców Koleczkowa), a także wpłynęłoby na wartość gruntów w naszym rejonie.

Kwestia rozwiązania połączeń komunikacyjnych jest o tyle istotna, że kilka dni temu rozstrzygnął się temat budowy odcinka trasy S6 od Szemuda (z węzłem w Szemudzie) w kierunku Strzebielina. Niestety, tego odcinka nie będzie, bo płynność finansową utracił potencjalny wykonawca, a środki z budżetu, przeznaczone na ten cel, zostały w części przesunięte na sfinansowanie programu 500+ dla emerytów. Z pozostałej kwoty ma zostać sfinansowane bezkolizyjne włączenie końcówki odcinka S6 Gdynia-Szemud do drogi wojewódzkiej 224 w Szemudzie (skrzyżowanie z drogą powiatową, ul. Mercerstwo). Tak więc zamiast trasy ekspresowej Gdynia – Szczecin pozostała nam obwodnica Szemuda z bezpośrednim włączeniem do trójmiejskiej obwodnicy. Dobre i to.

Dlatego cieszy fakt, że potencjalna budowa kanału wodnego jednak ma szanse zaistnieć. Wstępny przebieg kanału zaznaczony został na poniższej mapie. Szczegółowe informację na ten temat mają być przekazywane na bieżąco. O czym na pewno niezwłocznie poinformujemy.