W dniu 17 marca 2020 roku w Szemudzie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Szef GZZK wójt Ryszard Kalkowski przedstawił bieżącą sytuację na terenie naszej gminy w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Przypomniał o podjętych dotąd działaniach, m.in. o powołaniu zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z tym koronawirusem. Poinformował także o powołaniu stałych i czasowych grup roboczych GZZK.
Członkowie grupy monitorowania, prognoz i analiz oraz grupy planowania cywilnego omówili zakres zadań, stojących przed władzami gminy oraz GZZK, przedstawili obecny stan przygotowań gminy i powiatu w zakresie zabezpieczenia logistycznego (w tym lokalizacje miejsc przeznaczonych na potrzeby służb medycznych oraz osób objętych leczeniem lub kwarantanną), przedstawili aktualny stan wyposażenia w środki ochrony bezpośredniej oraz przypomnieli o podstawowych zasadach zachowania się wobec pandemii. Przedstawiciele poszczególnych służb przedstawili stan własnych przygotowań na wypadek zaistnienia bezpośredniego zagrożenia. Na koniec uczestnicy wymienili się posiadanymi najnowszymi informacjami oraz uzgodnili zasady wzajemnej komunikacji.

Według najnowszych danych na chwilę obecną brak osób z terenu gminy, które byłyby zarażone, jednakże 15 osób objętych jest kwarantanną domową.

Romuald Janca