Uprzejmie informuję, że w dniu 12 października 2015r. o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy Szemud
odbędzie się posiedzenie organizacyjne członków wszystkich obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Sejmu RP i Senatu RP. Celem posiedzenia jest wybór władz poszczególnych komisji oraz omówienie
najważniejszych spraw organizacyjnych. Obecność obowiązkowa.Ponadto w dniu 21 października 2015r. o godz. 15.00 w sali korekcyjnej (GCKSiR w Szemudzie, ul.
Szkolna 4a) odbędzie się szkolenie pełnych składów obwodowych komisji wyborczych. Obecność
obowiązkowa.Romuald Janca
Pełnomocnik wójta ds. wyborów

Załączniki