Wójt Gminy Szemud powołał komisję konkursową dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud (do pobrania)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert