Trwają prace przygotowawcze związane z przeglądem technicznym sieci wodociągowych i hydrantów. Przeprowadzenie tych przeglądów, wraz z usunięciem ewentualnych stwierdzonych usterek na sieci, ma posłużyć analizie w kwestii zabezpieczenia wody użytkowej dla mieszkańców, w szczególności w zakresie prawidłowego ciśnienia wody, aby nie dochodziło w okresie letnim do awarii oraz przymusowych przerw w jej dostawie.