Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami nt. prawidłowego zagospodarowania opakowań po środkach ochrony roślin oraz obowiązującego prawa w tym zakresie.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin PSOR koordynuje funkcjonowanie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin. Więcej informacji na stronie www.systempsor.pl

 

Rolnik_Plakat_