Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym związanym z marką lokalną, które odbędzie się dnia 22.03.2012 r. o godz. 17:00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Pałac Przebendowskich i Keyserlingków 84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a.

Podczas trwania spotkania przewiduje się prezentację dokumentu Lokalnej Strategii Turystyki i produktu turystycznego dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” na lata 2012-2017.

Kolejnym prezentowanym tematem będzie wykład Pana mgr inż. Ryszarda Zarudzkiego dotyczący nowego modelu (sposobu) współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych pt.: „Czy model (nowy sposób współpracy) zmieni oblicze współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi?”


Między prezentacjami przewidziany poczęstunek. W programie ok. godz. 19:00 otwarta dyskusja.

Wstęp wolny.

Danuta Nolbrzak-Hejmowska
Prezes LGD „Kaszubska Droga”