Trwają przygotowania do przeprowadzenia kompleksowej zorganizowanej profilaktycznej akcji stomatologicznej dla dzieci klas pierwszych naszych szkół. Jej rozpoczęcie planuje się z początkiem nowego roku szkolnego.Będzie to pierwsza taka masowa akcja w naszych szkołach, organizowana z inicjatywy Wójta, który zabezpieczył na ten cel odpowiednie środki w tegorocznym budżecie.


Wstępne pilotażowe rozpoznanie miało miejsce pod koniec ub. roku, gdy akcją objęto dzieci klas pierwszych ze szkoły w Bojanie. Akcja miała miejsce w przychodni stomatologicznej, gdzie dzieciom wykonano badania stomatologiczne, poinstruowano jak prawidłowo myc zęby oraz jakie produkty spożywcze wpływają pozytywnie na zdrowe zęby.


Dzieci w nagrodę za dzielność trzymały dyplomy, naklejki, balony a rodzice informację o stanie zdrowia jamy ustnej swoich dzieci.

Galeria