Świadczenie wychowawcze w Gminie Szemud będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 roku.

Wnioski będzie można pobierać oraz składać w siedzibie GOPS Szemud, pokój nr 4, tel. 58 676 51 53.
W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2016 r., prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Program „Rodzina 500 plus” to wsparcie polskich rodzin. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800zł netto na osobę w rodzinie otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200zł netto.

Barbara Kowalewska
Kierownik GOPS

>>  Zobacz więcej <<