Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE przeprowadza badanie ankietowe w ramach programu „Razem o łupkach” w zakresie możliwości eksploatacji złóż gazu łupkowego. Patronat nad badaniami objął Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk.

Badania ankietowe są całkowicie anonimowe. Wyniki będą analizowane przez socjologów w Poznaniu, a pozyskane dane będą całkowicie niezależne i obiektywne. Ankiety mają pomóc w ustaleniu rodzaju problemów z jakimi borykają się mieszkańcy czy przedsiębiorcy na naszym terenie. W najbliższym czasie tworzone będą Lokalne Komitety Dialogu, na których to spotkaniach będziemy, wraz z grupami ekspertów informować, edukować i rozwiązywać problemy. Do projektu pilotażowego zaproszono także Starostów Powiatów, na terenie których proces poszukiwania gazu z łupków już się rozpoczął i ma największy zakres, tj. lęborskiego, kartuskiego i wejherowskiego.


Zapraszamy do udziału w badaniu.
Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi wypracujemy wspólny model przeprowadzania dialogu społecznego, który będzie można wykorzystać także w przyszłości, przy okazji innych inwestycji budzących zainteresowanie lub wręcz sprzeciw społeczny.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panem Jarosławem Kalinowskim – Członkiem Zarządu Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE (t: + 48 502 612 522, e: j.kalinowski@free-gda.pl, s: www.free-gda.pl) lub Geologiem Powiatowym.Gabriela Lisius – etatowy Członek Zarządu Powiatu WejherowskiegoLink do ankiety

Załączniki