Informujemy o możliwości składania wniosków do Programu „Czyste Powietrze” od dnia 19.09 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Gdańsk przy ul. Rybaki Górne 8.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon
oraz pod numerami telefonów: (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21.
Koordynator projektu: Pan Marcin Gregorowicz, tel. (58) 743 18 77.

Danuta Lezner