Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia przyznawanego co roku dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE – świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE – aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Wnioski o wypłatę można będzie składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski należy złożyć do dnia 30 listopada 2018r.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK – Wnioski od 1 sierpnia 2018r. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie ul. Obrońców Szemuda 2A, 84-217 Szemud (tel. 58 676-51-57, e-mail: gops_szemud@wp.pl) w godzinach pracy:
od 7:30 do 17:00 w poniedziałek
od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA – złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach skutkują wypłatą świadczenia w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia.

UWAGA – 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (zerówka) w szkole lub w przedszkolu.

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
Podczas jednej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie można złożyć wnioski o świadczenie „Dobry start”, zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie 500+.
Więcej informacji na stronie: www. mrpips.gov.pl

Ulotka promująca Program