Informujemy o możliwości pobierania wniosków na Program Rodzina 500 plus pod poniższym linkiem:

http://www.gopsszemud.pl/dokumenty-do-pobrania

Wszelkie informacji o Programie Rodzina 500 plus można uzyskać na poniższych stronach internetowych:

https://rodzina500plus.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl

http://www.gopsszemud.pl

Zapraszamy!

GOPS w Szemudzie