W dniu 15 marca 2016 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie z Panem Marcinem Zielenieckim Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Panem Dariuszem Drelich Wojewodą Pomorskim dotyczącym stanu wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Spotkanie miało na celu promocję i upowszechnienie Programu Rodzina 500 plus. Pani Krystyna Kobylińska Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła wnioski z monitoringu wdrożenia ustawy na terenie naszego województwa.
Na zakończenie odbyła się dyskusja dotycząca stanu przygotowań, oczekiwań i wyzwań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Barbara Kowalewska
Kierownik GOPS

Galeria