Stypendium dla młodzieży im. Hesia Gumprichta

Program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Przyznawane środki mają na celu wspieranie indywidualnych przedsięwzięć służących rozwojowi stypendystów. Stypendia mogą być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem edukacyjnym kandydata, w szczególności na: dofinansowanie zakupu pomocy naukowych, w tym sprzętu naukowego, literatury fachowej, dofinansowanie konsultacji specjalistycznych, dofinansowanie udziału w kursach, zajęciach edukacyjnych czy konferencjach.
Kryteria

Komisja bierze pod uwagę wybitne zdolności kandydata, jego warunki ekonomiczno-środowiskowe oraz możliwości uzyskania przez niego wsparcia w środowisku lokalnym.

Wysokość stypendium
Kwota przyznanego stypendium zależy od oceny wniosku przez Komisję. Propozycja kwoty jest kierowana przez Komisję do zatwierdzenia Zarządowi Fundacji. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 10 000 zł brutto.
Stypendia wypłacane są jednorazowo na konto stypendysty lub jego opiekuna prawnego. Stypendyści są zobowiązani do sporządzania sprawozdań z wydatkowania stypendium.

Termin składania wniosków: od 15 października do 15 grudnia każdego roku.

Fundator
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłęemail: biuro@fdds.plwww: http://fdds.pl/ul. Katowicka 3103-932 Warszawatel.: +48 22 616 02 68; +48 22 616 03 14

Regulamin, wniosek oraz więcej informacji na stronie www: http://www.eurodesk.pl/granty/stypendium-dla-mlodziezy-im-hesia-gumprichta