„FOTOWOLTAIKA” Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
w Gminie Szemud

W związku z toczącą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oceną wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu o numerze RPPM.10.3.1-IZ.00-22-001/16 Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, że termin rozstrzygnięcia przewidziany na czerwiec 2018 uległ wydłużeniu.
W związku z bardzo dużą ilością wniosków o dofinansowanie, decyzją Urzędu Marszałkowskiego, planowany termin rozstrzygnięcia naboru przesunięto na koniec lipca 2018r. Oba wnioski złożone przez Gminę Szemud w partnerstwie z Miastem Rumia znalazły się na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym. Oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie.
Link do informacji o naborze: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-10-3-1-odnawialne-zrodla-energii-wsparcie-dotacyjne-rpo-wp-2014-2020#
Ponadto informujemy, że ostateczny termin składania wniosków do Urzędu Gminy Szemud upłynął i aktualnie nie ma możliwości składania kolejnych wniosków.

 

Magdalena Markiewicz