Uprzejmie informujemy, że zakończyły się półtoraroczne intensywne prace nad nową strategią rozwoju gminy, jej ostateczny projekt został wyłożony do publicznego wglądu. Założenia projektu nowej strategii zawierają w sobie uwagi i spostrzeżeń, jakie padły podczas licznych spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, organizowanych z inicjatywy Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Wszystkie propozycje, składane przez mieszkańców, były szczegółowo analizowane i przymierzane do możliwości rozwojowych, stojących przed Gminą. Wkład mieszkańców w opracowywaną strategię pozwala wierzyć, że wiele z założonych celów uda się w miarę szybko i skutecznie zrealizować.

Prezentacja projektu nowej strategii odbyła się w dniu 27.11.2012r. w Szemudzie.

Obecnie prosimy w terminie 14-dniowym o zapoznanie się z tym projektem oraz zgłaszanie nam ewentualnych uwag do jego treści.

Krzysztof Brzezicki
Zastępca Wójta Gminy

Załączniki