Jak już Państwa informowaliśmy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pn „Sprzątamy azbest na Pomorzu-2013”.

W związku z tym Wójt Gminy Szemud, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, planuje złożyć wniosek i pozyskać dofinansowanie na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach mieszkańców naszej Gminy.


Każdy kto posiada wyrób zawierający azbest zdemontowany lub porzucony w latach poprzednich (przed 2013 r.) znajdujący się w miejscach do tego nie przeznaczonych (posesje, nielegalne wysypiska) i jest zainteresowany jego bezpłatnym usunięciem może złożyć pisemny wniosek (z dokumentacją zdjęciową) do Urzędu Gminy w Szemudzie ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud lub na adres e-mail: azbest@szemud.pl, albo telefonicznie do p. Leonarda Miąskowskiego – tel.: 58 676-44-59 do dnia 06.09.2013r.

Realizacja zadania w przypadku jego zakwalifikowania się do dofinansowania będzie trwała od 30 września do 30 października b.r.


Prosimy jednocześnie o przekazywanie informacji o innych miejscach, na których znajdują się porzucone odpady zawierające azbest, tj. w szczególności opuszczonych zabudowań oraz tzw. „dzikich wysypisk”.

Załączniki