W związku z wystąpieniem do Wójta Gminy Szemud radnych z miejscowości Bojano, Wójt Gminy wziął pod uwagę
przedstawione racje i podjął decyzję o przedłużeniu okresu promocyjnego dotyczącego stawek opłat za
wynajem hali sportowej w Bojanie.
Stawki obowiązujące dotychczas nie ulegają zmianie do dnia 30.11.2014 r.
Po szczegółowej analizie finansowej kosztów utrzymania hali podjęta zostanie decyzja co do wysokości
stawek obowiązujących po okresie promocyjnym.

Dyrektor GCK,SiR