Szanowni Mieszkańcy Gminy Szemud


W związku z dużym zużyciem wody, związanym z występującą suszą, zwracam się do mieszkańców Gminy
Szemud o racjonalne gospodarowanie wodą pitną, co pozwoli na unikniecie awarii i przerw w jej
dostarczaniu. Grządki podlewamy po godz. 22:00 do 6.00 rano.
Za zrozumienie dziękuję.


Roman Chustak

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej