Protokół ze spotkania z dnia 29 lipca 2009r. dot. przebiegu wariantów A i A1 Trasy S6 w Kielnie, zogranizowanego przez komitet protestacyjny mieszkańców Kielna, Brzozówka i Kieleńskiej Huty. (Komitet ponosi odpowiedzialność za treść protokołu)

Załączniki