Protokół ze spotkania organizacyjnego w Szemudzie w dniu 11 sierpnia 2009r. na temat przeprowadzenia badania ankietowego w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud

Galeria

Załączniki