Zakres:

  • Budowa boiska sportowego

– obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm – 76 m
– warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach – 380 m2
– podbudowa z kruszywa łamanego – 380 m2
– nawierzchnia poliuretanowa – 380 m2
– ustawienie bramek sportowych 2x3m – 2 szt.
– siatka do siatkówki

  • termin wykonania do 07.06.2019 r.

Stan realizacji

W dniu 04.03.2019 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 73.816,53 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria