Zakres

Zakres inwestycji będzie obejmował nawierzchnię asfaltową długości 100mb i szerokości 4m, nawierzchnię asfaltową zjazdu z ulicy Osiedlowej na ulicę ks. Stawickiego wraz z krawężnikami na odległości 19mb, nawierzchnię kostki brukowej na ulicy Ks. Stawickiego szer. 4m długość 28,5m oraz wykonanie przepustu w ulicy Osiedlowej w obrębie skrzyżowania z ulicą ks. Stawickiego na odcinku 20mb.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.04.2014r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.06.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak